Towarzystwo Pożyczek Wzajemnych inwestowanie

Towarzystwo Pożyczek Wzajemnych inwestowanie – Zarabianie w internecie wydawać się może rzeczą łatwą, jednakże tylko pozornie. Aby osiągać faktyczne zyski z pracy online należy bardzo szczegółowo wybierać firmy, z jakimi zamierzamy współpracować.

W internecie czyhają na nas dziesiątki nieuczciwych firm, które żerując na naiwności swoich użytkowników nie tylko ogołacają ich z oszczędności życia, ale również mogą wpędzić w poważne kłopoty z prawem. Jak zatem zabrać się za zarabianie w internecie, aby faktycznie powiększyć swoje oszczędności? Najlepszym sposobem jest inwestowanie w pożyczki społecznościowe.

Towarzystwo Pożyczek Wzajemnych inwestowanie

Towarzystwo Pożyczek Wzajemnych jest instytucją finansową działającą na polskim rynku od 2013 roku. Od 5 lat skupiają tysiące inwestorów, którzy zarabiają na udzielaniu pożyczek społecznościowych. Pożyczki społecznościowe z definicji są pożyczką udzieloną przez osobę fizyczną za pośrednictwem legalnie zarejestrowanej instytucji finansowej. Najczęściej wybieranymi przez konsumentów są pożyczki społecznościowe online, w których pośrednictwem zajmuje się Towarzystwo Pożyczek Wzajemnych. Jak wynika z dokładnego badania tego rynku to właśnie u nich każdy potencjalny inwestor znaleźć może najdogodniejsze warunki współpracy spośród wszystkich instytucji tego typu.

Towarzystwo Pożyczek Wzajemnych – inwestowanie dla każdego.
Pierwszą zaletą, wyróżniającą Towarzystwo Pożyczek Wzajemnych, spośród licznej konkurencji jest szeroka dostępność. Aby wstąpić do ich programu partnerskiego i zostać inwestorem należy spełniać tylko kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim chodzi tu o pełnoletność – ich inwestorem zostać mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia.

Poza tym należy legitymować się aktualnym dowodem tożsamości oraz polskim obywatelstwem. Ostatnią cechą, jaką należy spełniać, jest oczywiście posiadanie jakichkolwiek oszczędności, które chcielibyśmy zainwestować w pożyczki społecznościowe online. Towarzystwo Pożyczek Wzajemnych nie narzuca swoim inwestorom żadnych minimalnych ani maksymalnych kwot pożyczek, jakich będą udzielać. Dlatego do rozpoczęcia inwestowania w pożyczki społecznościowe na samym początku wystarczyć może już kilkaset złotych.

Każdy inwestor samodzielnie wybiera osoby, którym chce udzielić pożyczki społecznościowej. Wyboru dokonuje na podstawie wglądu w wysyłane przez potencjalnych pożyczkobiorców wnioski, które firma udostępnia na specjalnej stronie internetowej dla inwestorów. Podane są tam podstawowe dane osobowe pożyczkobiorcy, kwota pożyczki, o jaką się ubiega, termin spłaty oraz oprocentowanie pożyczki.

Inwestowanie w pożyczki społecznościowe Towarzystwa Pożyczek Wzajemnych pierwsze zyski przynosi już po miesiącu (30 dniach) od udzielenia pierwszej pożyczki. Każda z nich oprocentowana jest miesięczną wartością, która wynosi nie mniej niż 4% całej kwoty. W tym miejscu należy podkreślić sformułowanie ”miesięczna wartość”, ponieważ oznacza ono, że inwestor dostaje na swoje konto 4% kwoty pożyczki za każdy rozpoczęty miesiąc jej spłaty. Oprócz tego na zarobki inwestorów składają się opłaty ponoszone przez pożyczkobiorców, którzy decydują się na przedłużenie terminu spłaty. Ich wartości nie są duże i sięgają od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Każdy z pożyczkobiorców ma prawo przedłużyć termin spłaty jedynie trzykrotnie.

Towarzystwo Pożyczek Wzajemnych – inwestowanie całkowicie bezpieczne.
Towarzystwo Pożyczek Wzajemnych, jako jedyna instytucja w Polsce, całkowicie zabezpiecza pieniądze swoich inwestorów przed ich utratą. W praktyce zabezpieczenie te oznacza, że żaden inwestor nie może utracić zainwestowanych przez siebie środków ani należącego mu się oprocentowania od udzielanych pożyczek, nawet jeśli pożyczkobiorca przestaje je spłacać.

Towarzystwo Pożyczek Wzajemnych inwestowanie zobowiązuje się bowiem do odkupienia każdego niespłacanego zadłużenia po trzech miesiącach od zaprzestania spłaty. Takie działanie ma nie tylko zabezpieczyć stronę finansową inwestorów, ale również ustrzec ich przed koniecznością zakładania spraw cywilno-prawnych o odzyskanie zadłużenia, które jak wiadomo mogą ciągnąć się latami. Windykacją odkupionego zadłużenia zajmuje się wykwalifikowany dział prawny Towarzystwa Pożyczek Wzajemnych. Co również istotne inwestor, od którego zadłużenie zostanie odkupione nie będzie musiał składać żadnych wyjaśnień ani stawiać się w sądzie.

Inwestowanie w pożyczki społecznościowe online jest rodzajem zarobku bezwysiłkowego. Aby rozpocząć działanie w tej branży nie trzeba mieć ani specjalistycznej wiedzy ani dużych nakładów czasu. Aby powiększyć swoje oszczędności w zasadzie wystarczy tu kilka kliknięć myszką. Inwestorzy nie muszą w żaden sposób samodzielnie monitorować spłaty udzielanych przez siebie pożyczek, tym wszystkim zajmuje się Towarzystwo Pożyczek Wzajemnych. Jedynym zadaniem inwestora jest wybór osoby, której udzielą pożyczki, a następnie przelanie jej pieniędzy na rachunek bankowy.

Każdy z inwestorów może dowolnie dysponować swoimi środkami finansowymi, które gromadzone są na jego koncie na platformie. Towarzystwo Pożyczek wzajemnych nie pobiera żadnych opłat ani nie ogranicza inwestorów w kwestiach wypłacania pieniędzy na prywatny rachunek bankowy.

tpw opinie

Tags:

Napisz swóją opinię

Dodaj Odpowiedź

Enable registration in settings - general